PRIVACY POLICY AVG VERKLARING

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Jesuspeople Apparel

Kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

Van de diensten van Jesuspeople Apparel en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Jesuspeople Apparel verstrekt. Jesuspeople Apparel

Kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

Waarom Jesuspeople Apparel gegevens nodig heeft

Jesuspeople Apparel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Jesuspeople Apparel uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Jesuspeople Apparel gegevens bewaart

Jesuspeople Apparel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met andere

Jesuspeople Apparel verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

In kaart brengen webbezoek

Op de website van Jesuspeople Apparel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Jesuspeople Apparel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Jesuspeople Apparel maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Jesuspeople Apparel bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hieraan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Jesuspeople Apparel te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Jesuspeople Apparel heeft hier geen invloed op.

Jesuspeople Apparel heeft Google geen toestemming gegeven om via Jesuspeople Apparel verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jesuspeople.nu, Jesuspeople Apparel zal zo snel mogelijk, maar binnen

Beveiligen

Jesuspeople Apparel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Jesuspeople Apparel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Jesuspeople Apparel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jesuspeople Apparel op via info@jesuspeople.nl, www.jesuspeople.nu is een website van Jesuspeople Apparel.

Jesuspeople Apparel is als volgt te bereiken:

Postadres: Het Vossekamp 12, 7607 ZE Almelo

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59290021

Telefoon: 06-14160300

E-mailadres: info@jesuspeople.nu